ADM Safety

Vliv barev rukavic na vnímání péče u pacientů: Odborný pohled

V oblasti medicíny se klade stále větší důraz na holistický přístup k pacientovi, který zohledňuje nejen jeho fyzické zdraví, ale i psychickou pohodu. V tomto kontextu se otevírá nová oblast zkoumání – vliv barev na vnímání péče u pacientů. Inovativní koncept barevných nitrilových rukavic Mercator Medical otevírá dveře k příjemnější atmosféře, redukci stresu a vnímání péče jako vstřícnější a empatičtější.

Psychologické aspekty barev

Barvy vnímáme zrakem a vyvolávají v nás různé emoce a pocity. Již dříve bylo prokázáno, že barvy ovlivňují naše vnímání, náladu a chování. Například červená barva stimuluje a zvyšuje srdeční tep, zatímco modrá barva uklidňuje a snižuje krevní tlak.

Vliv barev rukavic na pacienty

Barevné rukavice Mercator Medical se odlišují od běžných bílých rukavic širokou paletou barev. Tato pestrobarevná paleta přináší do ordinací a ambulancí svěží vítr a otevírá dveře k příjemnější atmosféře a empatičtějšímu přístupu.

Výzkumy a studie

Průzkumy mezi pacienty ukázaly, že vnímají péči s barevnými rukavicemi jako vstřícnější a empatičtější. Odklon od stereotypu bílé barvy redukuje stres a napomáhá k uvolnění pacientů, kteří pak vnímají péči jako komplexnější a laskavější.

Příklady použití barevných rukavic

 

    • Růžová: Jemná a uklidňující růžová barva je ideální pro péči o děti, seniory,pacienty s chronickými onemocněními nebo v akutních fázích léčby.

 

    • Černá: Elegantní a profesionální černá barva vyzařuje autoritu a důvěryhodnost.Je vhodná pro chirurgické zákroky, stomatologické úkony nebo odběry krve.

 

    • Zelená: Svěží a optimistická zelená barva symbolizuje klid, harmonii a rovnováhu.Je ideální pro péči o pacienty s psychickými problémy, psychosomatickými poruchami nebo v náročných životních obdobích.

 

    • Fialová: Fialová barva je spojována s intuicí, duchovnem a empatií. Je vhodná pro hospicovou péči, paliativní péči a onkologii.

 

Barevné rukavice Mercator Medical představují inovativní řešení, které spojuje komfort a maximální ochranu pacientů i personálu s příjemnější atmosférou a vnímanou empatií. Volba barvy rukavic se tak stává nástrojem pro navození příjemnější atmosféry, redukci stresu a podporu vnímání péče jako vstřícné a empatičtější.

Topmart.cz - Reklama pro nové návštěvníky
Reklama ×