ADM Safety

Nepudrované vs. pudrované rukavice

Zdravotnické rukavice jsou nezbytným prvkem v oblasti ochrany zdraví. Tyto rukavice poskytují bariéru, která minimalizuje riziko infekcí. Dnes je stále častěji voleným typem zdravotnických rukavic nepudrované rukavice.

Výhodou nepudrovaných rukavic je to, že nevytvářejí rizika pro pacienty a zdravotnický personál. Americký úřad FDA (The Food and Drug Administration) vydal 19. prosince 2016 konečnou verzi vyhlášky, která od 18. ledna 2017 zakazuje používání pudrovaných zdravotnických rukavic na území USA.

Mezi rizika spojená s používáním pudrovaných rukavic patří infekce operovaných míst, granulomy, alergické reakce na dýchací cesty, znečištění operačního vybavení, vysoké riziko vzniku alergie na latex, změna pH pokožky, podráždění pokožky, vysušení a zdrsnění pokožky rukou, výživa pro mikroorganismy a ovlivňování výsledků laboratorních testů.

Výběr správných zdravotnických rukavic má významný vliv na zdraví pacientů i zdravotnického personálu. Proto je důležité zvolit vhodný typ rukavic, který nejen poskytne potřebnou ochranu, ale také zabrání možným negativním dopadům.

Topmart.cz - Reklama pro nové návštěvníky
Reklama ×